Povodom nastavka kampanje Privredne komore Crne Gore ”Snaga je u svima nama”, nedavno je predstavljeno istraživanje koje analizira uticaj odabira uvoznih proizvoda u odnosu na domaće proizvode, kao i računicu o tome koliko novca ostaje u državi ukoliko kupimo uvozne proizvode, odnosno kada odaberemo domaće proizvode. Analiza je pouzdano pokazala da građani, kao potrošači, svjesnim izborom domaćeg proizvoda, mogu značajno uticati na poboljšanje crnogorske privrede i doprijeniti ukupnom razvoju.

Prema podacima MONSTAT-a za 2021. godinu Crna Gora ima negativni saldo robne razmjene od dvije milijarde i 68 miliona eura. Naime, u 2021. uvezli smo robu u iznosnu od dvije milijarde i 505 miliona, od čega je, samo, na uvoz hrane i žive živih životinj, izašlo  479 miliona eura. Izvezli smo, svega, 437 miliona, što znači da smo kupili šest puta više nego što smo prodali.

Šta je analiza pokazala?

Finansijska analiza je obuhvatila 43 kompanije koje posluju u relevantnim industrijama – proizvodnja flaširane vode i osvježavajućih pića, mliječnih proizvoda, pekarskih proizvoda, kao i mesnih proizvoda.

Pomenute kompanije ostvarile su promet preko 900 miliona eura i predstavljaju ključne proizvođače u industrijama od interesovanja. Metodologija istraživanja obuhvatila je kvantitivnu i kvalitativnu analizu poslovne i finansijske dokumentacije pomenutih kompanija, zvanične finansijske izvještaje, statističke podatke, kao i intervjue sa predstavnicima relevantnih industrija.

Rezultati finansijske analize pokazali su da kupovinom uvoznih proizvoda u vrijednosti od 10 eura, u Crnoj Gori ostaje svega 2 eura, dok odabirom domaćih proizvoda iste vrijednosti ostaje čak 8 eura.

Ovi rezultati variraju u procentima u odnosu na industriju koja se istražuje.

Rezultati kroz industrije

Analiza je pokazala najekstremniju razliku u industriji flaširane vode i osvježavajućih pića. Rezultati nijesu iznenađujući, budući da glavna sirovina, u ovoj slučaju voda dolazi sa lokalnog tržišta. Odabirom domaćeg proizvoda u vrijednosti od 10 eura u Crnoj Gori ostaje 9,3 eura. Dok kupovinom uvoznog proizvoda ostaje 2.7.

Stanje u mliječnoj industriji je slično. Na potrošenih 10 eura za domaći proizvod u zemlji ostaje 7,45 eura, dok ako kupimo uvozni proizvod ostaje nam svega 1.65 eura. Ove brojke ukazuju i na potencijal ulaganja u domaću proizvodnju i dobavljača mliječne sirovine i mliječnih prerađevina.

Ovakvi rezultati ne iznenađuju obzirom da je Crna Gora bogata sirovinama za navedene proizvode, a jedini novac koji izlazi iz zemlje je novac koji koristimo za proizvodnju pakovanja ili u slučaju mliječne industrije na uvoz dodatnog mlijeka u mjesecima kada su domaći snadbjevači u deficitu.

Kupovinom domaćeg proizvoda iz asortimana pekarskih proizvoda u vrijednosti od 10 eura u Crnoj Gori ostaje 4,59 eura dok pri kupovini uvoznog proizvoda u vrijednosti od 10 eura u Crnoj Gori ostaje 1,65 eura.

Kupovinom mesnih prerađevina domaće proizvodnje u vrijednosti od 10 eura u Crnoj Gori ostaje 7,45 eur, dok kupovinom uvoznog proizvoda u vrijednosti od 10 eur, ostaje svega 2,70 eur.

 

Kako kupovinom domaćih proizvoda možemo doprinijeti promjeni na bolje i uticati na razvoj crnogorske privrede?

Iz rezultata istraživanja, prepoznaje se da se domaća proizvodnja može značajno osnaživati. Novac koji bi ostao u državi, može biti uložen u nove investicije i dodatni razvoj privrede. Povećanjem svijesti potrošača o značaju jačanja domaće proizvodnje, kroz kupovinu domaćih proizvoda, podstičemo direktan rast, dok se, takođe, indirektno utiče na kvalitet proizvoda, poboljšjanje zdravlja stanovništva, ostvaruju se preduslovi za ulaganje i edukaciju kadrova, otvaranje novih radnih mjesta, a samim tim, usporio bi se odliv mladih ljudi iz države.Dodatni benefiti za našu državu vide se i u povećanju izvoznog potencijala, kao i u prepoznatljivosti šire palete crnogorskih proizvoda, van granica naše države.

U konačnom, rezultati finansijske analize pokazuju da bi povećanjem obima kupovine domaćih proizvoda i, samim tim, povećanje obima domaće proizvodnje dovelo do:

  • Otvaranja novih radnih mjesta,
  • Edukovanije radne snage,
  • Boljih tehnologija,
  • Razvoj domaćih dobavljača i kooperanata,
  • Prepoznatljivosti crnogorskih proizvoda van granica,
  • Većih prihoda države.

Gdje je građanin u ovoj računici?

Ako svi potrošimo samo 10€ mjesečno birajući domaće proizvode, u Crnoj Gori bi ostalo gotovo 60 miliona eura godišnje.

Ako brojke pretvorimo u realnost, novac koji ostaje u Crnoj Gori mogao bi se iskoristiti za izgradnju novih škola, vrtića, bolnica ili infrastrukturnih objekata, kao i obezbijediti dodatna ulaganja u inovativne kompanije i otvaranje novih radnih mjesta.

Jačanje svijesti o važnosti kupovine domaćih proizvoda, mijenjanjem potrošačkih navika i svjesnim odabirom domaćih proizvoda, u odnosu na uvozne, direktno i lično utičemo na jačanje crnogorske privrede. Stoga, kao i što poručuje slogan kampanje:

Za naš razvoj. Kupujmo naše. Snaga je u svima nama.