EP04: Špedicija na ženski način - Snaga je u svima nama
video cover

Opis epizode

Upoznajte ženu koja je sa svojim timom zaslužna za dovođenje FedEx-a u Crnu Goru;

Dugo je bila jedini licencirani IATA cargo agent, za obične i opasne materije.

Ušla je u svijet špedicije postavljajući primjer odgovornog i profesionalnog poslovanja sa integritetom u industriji koja je tokom 90ih godina imala loš imidž. Dala je svoj doprinos tome da špedicija danas bude jedna od naših najrazvijenijih privrednih grana. Ratka Asanović. 

Sa njom smo pričali o:

 • Samostalnom preduzetništvu;
 • Principima kojima se vodi u biznisu;
 • Špediciji u Crnoj Gori danas Vs špediciji za vrijeme Jugoslavije;
 • Značaju digitalizacije u industriji;
 • Barijerama u poslovanju i primjerima rješanja istih;
 • Snazi “malih” privrednika za ekonomiju države;
 • Odnosu države prema privredniku i opterećenju bankarskim garancijama za preduzetnike;
 • Odnosu prema grešci u poslu;
 • Cijeni bavljena sopstvenim biznisom;
 • Radu u ženskom kolektivu i odnosu žena prema poslu u odnosu na muškarce ; 
 • Balansiranju između porodice i biznisa i percepciji djece;
 • Ciljevima u radu;
 • Odgovornostima profesije i savjetima za buduće mlade preduzetnice.

Timeline

 • 00:00 Šta je TQL?
 • 00:00 Od studija engleskog do špedicije
 • 00:00 Prelazak u preduzetništvo
 • 00:00 Kako vidite sebe nakon 7 godina od početka?
 • 00:00 Principi u biznisu
 • 00:00 Dovođenje Fedex-a u Crnu Goru
 • 00:00 Biznis barijere
 • 00:00 Benefiti udruživanja
 • 00:00 Odnos prema neuspjehu
 • 00:00 Cijena bavljenja sopstvenim biznisom
 • 00:00 Rad u ženskom kolektivu
 • 00:00 Poruka za žene
Title
.