EP02: Pokretanje biznisa od sedam nula - Snaga je u svima nama
video cover

Opis epizode

Upoznajte momka koji je svoj danas uspješan biznis pokrenuo u svojoj trpezariji sa 0 novca, 0 znanja, 0 sirovina, 0 proizvoda, 0 kontakata, 0 prodajnih kanala i 0 marketinga.

Sa Danilom smo razgovarali o:

 • Iskustvu i značaju rada u velikim kolektivima sa jasnom hijerarhijom;
 • Značaju mentora;
 • Izboru između sigurne plate u odnosu na ulazak u rizik;
 • Kako je postao izvršni direktor bez prethodnog susreta sa izgledom fakture;
 • Tome kako trajati na tržištu;
 • Putu do jače ekonomije;
 • Biznis barijerama mikro preduzetnika;
 • Podršci države i lokalne samouprave i prilikama za unapređenje;
 • Tome kako se nositi sa greškama i kako izvlačiti lekcije u poslovanju;
 • Cijeni bavljenja preduzetništvom;
 • Tome da li treba slušati kupce ili ostati doslijedan ideji;
 • Porukama mladim preduzetnicima i onima koji se razmišljaju na preduzetništvo;

Timeline

 • 00:00 Uvod - Put do početka
 • 00:00 Od košarkaša do preduzetnika
 • 00:00 Put do radionice
 • 00:00 Rad u hijerarhiji
 • 00:00 Mentori
 • 00:00 Sigurna plata ili preuzimanje rizika
 • 00:00 Smanjuje li se rizik vremenom
 • 00:00 Prepreke u biznisu
 • 00:00 Kako trajati
 • 00:00 Put do jače ekonomije - kupovina domaćeg kao put do stabilnosti
 • 00:00 Biznis barijere
 • 00:00 Podrška države i lokalna samouprave
 • 00:00 Kako se nositi sa greškama
 • 00:00 Osluškivati kupca ili ostati dosljedan ideji?
 • 00:00 Cijena bavljenja privatnim biznisom / cijena preduzeništva
 • 00:00 Kako do pašte?
 • 00:00 Poruka mladim preduzetnicima
Title
.